КОГА НИ ТРЯБВА ПСИХОТЕРАПЕВТ

Бих искал преди всичко да обърна внимание на една широко разпространена заблуда, че към психотерапевт се обръщат само слабите или психично болните хора. Причина за тези твърдения е незнанието и неразбирането на самото понятие “психотерапевтична помощ”. За да изясним това подробно ще се спра на въпроса – за какво е нужна психотерапията и на кого може да помогне.

 

Кой кой е?

ПСИХОЛОГЪТ / ПСИХОТЕРАПЕВТЪТ изучава вътрешния психически свят на човека и човешките взаимоотношения. Според тълковния речник – човек, професионално занимаващ се с психология с цел помощ на хората в различни житейски ситуации. Той лекува чрез въздействието на своята психика – без използването на медикаменти.

 

ПСИХИАТЪРЪТ лекува дълбоки психически, душевни заболявания, психози.

 

Да знаем и различаваме това е много важно!

Ако при здрав човек се появят психологически проблеми вътре в него или във взаимоотношенията му с околните, подложен е на силен стрес и нервното напрежение го изправя над ръба на пропастта, то ефективно ще му помогне психотерапевт. И всичко това няма отношение към психичните заболявания и психози, които са лечими от психиатър.

 

Психотерапията заема особено място в живота на съвременния човек. В процеса на взаимодействие между терапевта и клиента се срещат две личности. Взаимодействието е душа с душа. Страданията на клиентите ни не рядко са свързани с вътрешни морални конфликти, семейни проблеми, преживявания след тежки болести и духовни търсения. В очите ни обикновено ни гледа човек, на който му липсва любовта, разбирането и подкрепата от страна на близките му. Той идва при нас едва тогава, когато душата му е запълнена с терзания, организма е на ръба на изтощението и няма повече сили да търпи. А колко по – лесно би било да започнем процеса на възстановяване, преди да се задълбочат симптомите. В много от случаите психическите страдания преминават в соматически симптоми – физическа болка, заболявания и други нарушения.

 

Главната ни задача като психотерапевти е търсенето и изваждането на повърхността на скрития смисъл, лежащ в основата на едни или други психологически проблеми, помощ в самореализацията и разкриването на невероятния потенциал скрит във всеки от нас. Друга важна задача е да обучим клиентите си на различни поведенчески техники, чрез които да решават и заобикалят личните и междуличностните конфликти.

 

За съжаление заради отсъствието в нашето общество на психотерапевтическа култура хората се срамуват да споделят проблемите си с психотерапевт, смятайки, че това директно ги отнася в групата на психично болните. Именно по тази причина индивидуалните и семейните проблеми, които могат да бъдат лесно решени на един начален етап, се задълбочават и стават непреодолими.

 

Едно от най – важните условия за взаимодействие на клиента с терапевта е активното му желание да преодолее проблема в сътрудничество с психотерапевта, а не да прехвърли отговорността на неговата глава. Ние ще ви помогнем да засилите това желание, то да придобие конкретни измерения на осъзнатост и устойчивост. Ние не можем да ви помогнем да спрете цигарите и алкохола докато вие не формирате в себе си устойчиво желание за това.

 

Всеки от нас по свой начин посреща жизнените проблеми. Понякога се изправяме пред тях сами, друг път споделяме с приятели и близки. Но има и случаи, при които най – бързия и ефективен начин е помощта от специалист. Неговата задача е да помогне на клиента, бързо и лесно да се върне на верния път и да продължи своето пътешествие по живота с усещането за щастие и вътрешен комфорт. Знанията и опита ни помагат на клиента да намери равновесието в себе си и да стане истински господар на съдбата си.

 

Беседвайки с клиента, психотерапевтът го подтиква да осъзнае стоящите пред него проблеми, давайки му възможност самостоятелно да вземе правилното решение и целенасочено да формира своето отношение към живота. Тази помощ има едно основно предимство пред всички други варианти: психологът е безпристрастен и не е обременен от личен интерес за това как ще продължите живота си след това.

 

Целта на психотерапията  е да помогне на човека обективно да оцени както самия себе си, така и заобикалящия го свят, да получи възможност за вземане на правилните единствено за него самия решения и на тази база да строи своето щастие.

 

Много хора се нуждаят от психотерапевтическа помощ. Всеки от нас има своите конфликти, проблеми, трудности, касаещи самите нас, партньорите ни, другите хора и не на последно място жизнените ни цели. И това се случва постоянно в ежедневието ни. Как да се справим с тях? Ако ни боли глава, имаме температура, страдаме от сърце то отиваме при специалист, което е обичайно за телесните неразположения. А когато ни боли душата обикновено стоим страдаме и нищо не предприемаме.

 

Вие не сте сами в борбата за щастието си. Опрете се на рамото заредено с най – новите световни практики, традициите на психотерапията и жизнения ни опит.

 

Конфликтите, проблемите, стресът, психологическите травми възникнали на различни етапи от живота ни, постепенно водят до невротическо стесняване на жизнения ни кръгозор. Ние пренасяме конфликта или проблема в другите сфери на жизнената си дейност. И накрая възприемаме целия свят през призмата на тези проблеми. Появява се депресията, постоянната умора, различните страхове, чувството за неудовлетвореност от живота, нервозност, раздразнение и агресивност. Психотерапията е призвана да премахне тази призма ефективно и бързо.

 

Опирайки се на нашите знания и опит лесно разрешавате проблемите си, постигате вътрешна хармония, здраве, професионални успехи и прекрасни отношения с хората.

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com