„Ако надценим човека до нас му даваме шанс да бъде по добър от колкото е до този момент.“
Дали това не е първата крачка към това да направим света по добър?