Представяне в предаването „Шейкър“ на БНР – Пловдив с водещ Дора Башакова на книгата

Огледало без рамки от Стоичко Миличин на 17/7/2016

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com