Гещалт психология

Аз си гледам моята работа, а ти твоята.

Аз дойдох на този свят, не за да живея според твоите очаквания,

а ти не за да живееш според моите.

Аз съм си аз, а ти си ти.

Ако случайно се намерим, това е прекрасно, ако ли не – какво да се прави.

Гещалт молитвата на Фриц Пърлс


За разлика от психоанализа, смисъла на гещалт психотерапията не е в това да изследва миналото в търсене на замаскирани травми, а в това да помогнем на клиента да се фокусира върху осъзнаването на настоящето. Много по – важно е как се чувстваме тук и сега отколкото защо. Помагайки на личността да достигне ясно осъзнаване на вътрешната и външната реалност я правим способна самостоятелно да реши всички свои проблеми.

 

Гещалт психологията изхожда от съждението, че анализът на отделните части не обезпечава цялостното разбиране и възприемане на обекта. Човешкото възприятие има собствена организация, а не механическо сумиране на външните раздразнения. При възприятието си организма избира това, което е важно и интересно за него в дадения момент. Значимото усещане (жажда, глад, болка, любов …) се отделя на преден план, а всички останали образи се размиват и остават като фон.

 

Съществува контактна граница между личността и обкръжаващата я среда, отсъствието на такава означава отсъствие на собствено АЗ, това е мястото, на което контактуваме или се отдръпваме от нея.

 

Основни постулати на гещалт психотерапията:

 1. Човекът е цяло същество и всяко деление на съставни части е изкуствено;
 2. Човекът и обкръжаващата го среда представляват един гещалт – структурно цяло. Средата влияе на организма, както и организма преобразява обкръжаващата го среда;
 3. Човешкото поведение се подчинява на принципа за формиране и унищожение на гещалта. Глад – търсене на храна – удовлетворяване на глада (приключване и унищожаване на гещалта);
 4. Контактът е основополагащ. Човек не може да се развива в среда лишена от други хора;
 5. Осъзнаване – осведоменост за процесите протичащи в организма и в заобикалящата го среда.
 6. Живей тук и сега – актуалното за човека винаги се случва в настоящето, дори ако това са мисли и спомени за миналото или бъдещето те се случват в този момент.
 7. Осъзнаването на реалността и разбирането за собствената отговорност за мислите и действията помага да вземем правилните жизнени решения.

 

В последните години у голяма част от хората се наблюдава изкривена представа за тях самите и средата на обитаване. Все повече от нас са обхванати от самосъжаление и усещане на пълна подчиненост от външните обстоятелства. Все повече се лишаваме от обществени контакти срамувайки се от ролята си на аутсайдери. По – голямата част от човешките проблеми е свързана с това, че истинското осъзнаване на реалността е подменено от често измамни интелектуални представи – например, че можем да очакваме определено отношение и поведение от другите хора.

 

Една от най- важните цели е достигането на личностна зрялост – способност да премине от опора на средата към опора на собствените сили. Ако индивида не достигне това ниво на развитие, вместо да се опита да задоволи потребностите си и да поеме отговорността за неуспехите си е склонен да манипулира и обвинява обкръжението си. Такива хора не рискуват да живеят самостоятелно и поемат ролята на безпомощни и беззащитни или глупави.

Това е възможност освен ние самите да поемем правилния път в живота си, да помогнем и на децата си да се насочат в посоката на успешна реализация.

 

Жизнена философия

 1. Живей днес. Бъди в настоящето, а не в миналото и бъдещето;
 2. Живей тук. Занимавай се с това което го има, а не с това което го няма;
 3. Не фантазирай. Опитът е реален;
 4. Прекрати ненужните размишления. По – добре опитвай и наблюдавай;
 5. Изразявай чувствата си, вместо да манипулираш, обясняваш или да се оправдаваш;
 6. Приемай неприятностите и болката както приемаш удоволствията;
 7. Запомни че не дължиш нищо никому, а само на себе си. Не си прави кумири и не живей чужд живот;
 8. Носи цялата отговорност за постъпките, мислите и чувствата си;

Бъди себе си.

Как да преживеем паниката от корона вируса без да загубим разсъдъка си!

След няколко дни активна работа по проблема с настаналата паника се опитвам да дам отговор на най честите въпроси в кратко видео. 

Прочети още ...

Психология на влиянието в Шейкър по БНР


Стоичко Миличин пред Дора Башакова по БНР 27.10.2019

Прочети още ...

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com