Невро лингвистическото програмиране е младо направление в съвременната практическа психология. Независимо от прекрасните терапевтични резултати възможностите на НЛП са много по – широки. То носи в себе си възможности за разработка на нови методики за обучение, развитие на скритите способности на личността, откриване на най – интересните и успешни модели на поведение и мислене в хората, повишаване на личната ефективност в професионалната дейност, изграждане на успешно функциониращи и саморегулиращи се предприятия с максимално използване потенциала на всеки сътрудник.

 

Една от главните заслуги на НЛП е изучаването, чрез специално разработения език на човешката дейност, като ударението се поставя не на това какво правим, а как го правим. Какви субективни процеси протичат в организма на човека, в резултат на които той създава шедьовър, взема решение, убеждава се или се разубеждава в нещо. Отсявайки от получената информация най – ефективните и обективни елементи, НЛП създава модели, които могат да се предават на други хора. Така например ако един човек има прекрасен метод за запомняне на информация, той може да се предаде на другите хора за използване. Приложимостта на получените модели се определя не от теоретическата им обосновка, а единствено от ползата която носят. Тези модели в НЛП се наричат техники.

 

Описаната възможност за работа със субективната вътрешна реалност е позволила на НЛП да се наложи в областта на психотерапията и психокорекцията.  Практикуващият психотерапевт на база на разработените техники, интерпретирайки ги за конкретната личност намира пътя за достигане на желаните от клиента резултати.

 

Нека се запознаем с основните стълбове, на които се изгражда НЛП:

  1. Всеки човек разполага с целия набор от вътрешни ресурси за решаване на задачите си и достигане на желаните цели;
  2. Всяко изменение може да се постигне лесно и с минимални негативни преживявания;
  3. Всяко изменение трябва да е екологично за клиента (желанието за отслабване да се доведе само до сваляне на необходимите килограми).

 

С помощта на НЛП можем да направим нужните корекции в живота си, да достигнем големи успехи или личностни изменения, които могат да се окажат по – задълбочени от очакваното. Да бъдем психически здрави, живеейки хармоничен живот, стоейки твърдо на краката си е не само достойна цел, а и необходимост за всеки човек.

Как да преживеем паниката от корона вируса без да загубим разсъдъка си!

След няколко дни активна работа по проблема с настаналата паника се опитвам да дам отговор на най честите въпроси в кратко видео. 

Прочети още ...

Психология на влиянието в Шейкър по БНР


Стоичко Миличин пред Дора Башакова по БНР 27.10.2019

Прочети още ...

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com