Позитивното мислене – е нашето отношение към живота, случващите се събития и нас самите. Това са добрите ни мисли, думи и образи, явяващи се източник за личностно израстване и успех в живота. То е очакване за щастие, радост, здраве, успех във всяка ситуация и лично решение. От очакванията ни зависи какво ще ни се случи.

 

Не всеки от нас приема позитивното мислене. Някой го считат за безсмислено и се затварят в черногледия си вътрешен свят, други опитват, но непознавайки правилния подход в използването му се отказват или остават с посредствени резултати. Във всички случаи вниманието към тази тема само нараства, за това свидетелстват безбройните книги, лекции и тренинги за позитивно мислене.

 

Умението да мислим и говорим позитивно е сериозен вътрешен труд, а човек е икономично същество и би извършил някакво действие само тогава, когато ясно разбира за какво го прави и каква полза ще получи. Отговорът на този въпрос може да намерите при Хосе Силва, Вадим Зеланд, Джон Кехоу или при нас в Миличин Център.

 

При цялото многообразие на варианти за позитивно мислене, можем да обединим три основни направления:

  1. Позитивните твърдения – “Афирмации” – убедителни изказвания с акцент на това, което човекът желае да има. Ние чрез силата на интелекта си, се подготвяме, че в най – близко бъдеще ще или вече се случват удивителни промени. Най -ефективно работят позитивните твърдения ако ги произнасяме сутрин и вечер по три пъти. Базовата афирмация която дължим на Емил Куе е “С всеки изминал ден, във всяко отношение ми е все по – добре и по – добре.”
  2. Позитивен настрой – вяра, че всичко ще се получи. Ключовите фрази  са “Аз мога”, “Аз съм достоен”, Аз правя”, “На мен всичко ми се получава”. Девизът на много хора с позитивен настрой е: “Кой ако не аз?” Стремежът е при построяване на фразите да сме близо да сегашно време. Най – важната част от този начин на мислене е Азът.
  3. Позитивно мислене – умението правилно да виждаме света. Да описваме и приемаме събитията от позитивната им страна. Най – прозаичния пример е за оптимистът, който вижда чашата наполовина пълна, а песимистът наполовина празна. От това чашата не се променя, но единият е щастлив, а другият нещастен.

 

Тук при нас е мястото да тръгнете по лесния път опирайки се на познанията и опита натрупани в екипа ни. Да се научим да разделяме чистите си намерения от емоционално натоварените желания е най – лесната и същевременно най – трудна стъпка. Изграждането на личните ни слайдове, визуализирането им, самомотивацията, свободата на разума са само малка част от изграждащите му елементи. Ние ще направим всичко това лесно и достъпно за всеки пожелал да тръгне по този прекрасен път.

Всеки неуспех и труден момент в живота ги складираме като чувство за вина!

Вестник Доктор бр22/2015 Темата на броя: Душевните страдания
Стоичко Миличин: Душевните терзания
БЪЛГАРИТЕ РЯДКО ТЪРСЯТ ПОМОЩ ОТ ПСИХОТЕРАПЕВТ

Прочети още ...

Мъдрост от Виктор Франкъл

"Ако надценим човека до нас му даваме шанс да бъде по добър от колкото е до този момент."

Прочети още ...