Позитивното мислене – е нашето отношение към живота, случващите се събития и нас самите. Това са добрите ни мисли, думи и образи, явяващи се източник за личностно израстване и успех в живота. То е очакване за щастие, радост, здраве, успех във всяка ситуация и лично решение. От очакванията ни зависи какво ще ни се случи.

 

Не всеки от нас приема позитивното мислене. Някой го считат за безсмислено и се затварят в черногледия си вътрешен свят, други опитват, но непознавайки правилния подход в използването му се отказват или остават с посредствени резултати. Във всички случаи вниманието към тази тема само нараства, за това свидетелстват безбройните книги, лекции и тренинги за позитивно мислене.

 

Умението да мислим и говорим позитивно е сериозен вътрешен труд, а човек е икономично същество и би извършил някакво действие само тогава, когато ясно разбира за какво го прави и каква полза ще получи. Отговорът на този въпрос може да намерите при Хосе Силва, Вадим Зеланд, Джон Кехоу или при нас в Миличин Център.

 

При цялото многообразие на варианти за позитивно мислене, можем да обединим три основни направления:

  1. Позитивните твърдения – “Афирмации” – убедителни изказвания с акцент на това, което човекът желае да има. Ние чрез силата на интелекта си, се подготвяме, че в най – близко бъдеще ще или вече се случват удивителни промени. Най -ефективно работят позитивните твърдения ако ги произнасяме сутрин и вечер по три пъти. Базовата афирмация която дължим на Емил Куе е “С всеки изминал ден, във всяко отношение ми е все по – добре и по – добре.”
  2. Позитивен настрой – вяра, че всичко ще се получи. Ключовите фрази  са “Аз мога”, “Аз съм достоен”, Аз правя”, “На мен всичко ми се получава”. Девизът на много хора с позитивен настрой е: “Кой ако не аз?” Стремежът е при построяване на фразите да сме близо да сегашно време. Най – важната част от този начин на мислене е Азът.
  3. Позитивно мислене – умението правилно да виждаме света. Да описваме и приемаме събитията от позитивната им страна. Най – прозаичния пример е за оптимистът, който вижда чашата наполовина пълна, а песимистът наполовина празна. От това чашата не се променя, но единият е щастлив, а другият нещастен.

 

Тук при нас е мястото да тръгнете по лесния път опирайки се на познанията и опита натрупани в екипа ни. Да се научим да разделяме чистите си намерения от емоционално натоварените желания е най – лесната и същевременно най – трудна стъпка. Изграждането на личните ни слайдове, визуализирането им, самомотивацията, свободата на разума са само малка част от изграждащите му елементи. Ние ще направим всичко това лесно и достъпно за всеки пожелал да тръгне по този прекрасен път.

Как да преживеем паниката от корона вируса без да загубим разсъдъка си!

След няколко дни активна работа по проблема с настаналата паника се опитвам да дам отговор на най честите въпроси в кратко видео. 

Прочети още ...

Психология на влиянието в Шейкър по БНР


Стоичко Миличин пред Дора Башакова по БНР 27.10.2019

Прочети още ...

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com