p2Магистър психотерапевт с отлични резултати при постигането на психологично благополучие и саморегулация на поведението. Постигане на комплексно състояние на позитивно психологично функциониране, включващо следните индикатори:

 

  • приемане на себе си;
  • положителни отношения с другите;
  • автономия;
  • контрол над средата;
  • наличие на дългосрочни жизнени цели;
  • стремеж към личностен растеж.

 

Основни направления

Психологическо консултиране, проблеми в общуването и самоконтрола, задълбочаване на самопознанието. Невротични състояния, личностни разстройства,  зависимости, разстройства на храненето.

 

Водещи методи

Техника за емоционална свобода, Когнитивно – поведенческа психотерапия, Позитивно мислене, Личностен анализ.

 

0894 639 631

Как да преживеем паниката от корона вируса без да загубим разсъдъка си!

След няколко дни активна работа по проблема с настаналата паника се опитвам да дам отговор на най честите въпроси в кратко видео. 

Прочети още ...

Психология на влиянието в Шейкър по БНР


Стоичко Миличин пред Дора Башакова по БНР 27.10.2019

Прочети още ...

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com