p2Магистър психотерапевт с отлични резултати при постигането на психологично благополучие и саморегулация на поведението. Постигане на комплексно състояние на позитивно психологично функциониране, включващо следните индикатори:

 

  • приемане на себе си;
  • положителни отношения с другите;
  • автономия;
  • контрол над средата;
  • наличие на дългосрочни жизнени цели;
  • стремеж към личностен растеж.

 

Основни направления

Психологическо консултиране, проблеми в общуването и самоконтрола, задълбочаване на самопознанието. Невротични състояния, личностни разстройства,  зависимости, разстройства на храненето.

 

Водещи методи

Техника за емоционална свобода, Когнитивно – поведенческа психотерапия, Позитивно мислене, Личностен анализ.

 

0894 639 631

Всеки неуспех и труден момент в живота ги складираме като чувство за вина!

Вестник Доктор бр22/2015 Темата на броя: Душевните страдания
Стоичко Миличин: Душевните терзания
БЪЛГАРИТЕ РЯДКО ТЪРСЯТ ПОМОЩ ОТ ПСИХОТЕРАПЕВТ

Прочети още ...

Мъдрост от Виктор Франкъл

"Ако надценим човека до нас му даваме шанс да бъде по добър от колкото е до този момент."

Прочети още ...