Всичко това, което съхранява нашите емоции, чувства, мисли и съответните реакции – наричаме вътрешен свят. Вътрешният свят пази и съхранява нашата душа. Душата на човека е ядрото на душевния мир. Постигането му се получава, когато човек намери баланс между външен и вътрешен свят.

Вътрешният мир е богатство, за което всеки мечтае. Постигнат веднъж, човек се стреми да е в постоянна хармония и търси методите, с които да я запази. Не случайно наричаме хората, които излъчват спокойствие – добронамерени. Именно това ги кара да бъдат добри, защото са постигнали вътрешния мир.

Душата на човека е скъпоценния камък от дълбините на многовековна планина. Веднъж изваден и разпръснат на множество малко камъчета, губи стойността си. За това хората бдят, пазят и съхраняват душата си. Когато тя е цяла има спокойствие и дълбок мир. Изкуство е да създадеш хармония във вътрешния свят и да успееш да я съхраниш. Мнозина се стремят да я постигнат.

От къде идва разочарованието?

От факта, че повече мислим за тялото от колкото за това от какво се нуждае нашата душа. Нашата душа има нужда да бъде обгърната от любов, от нежни чувства, от трепети, от емоцията за вече постигната цел. Само думата щастие изречена на глас ни кара да се усмихнем, усмивката ни води към спокойствието с лекотата на вятъра и ние можем мислено да полетим към нашия вътрешен свят и да разберем от какво се нуждаем в този момент.

Истината е, че много рядко осъзнаваме, че сме тук и сега, винаги сме в бъдещето и често в миналото. А душата иска да затворим врата и да сме в този момент с вътрешния аз.

Когнитивната психология ни помага да разберем, в кой момент къде сме, къде са нашите чувства и мисли. Чрез нея откриваш сам пътеката към твоята реализация и дълбок душевен мир. Ние можем само да покажем съответните насоки за по-бързото намиране на пътя, по който желаете да тръгнете.

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com