Сексът, извън обичайните техники и пози се свързва с чувства, енергии и взаимоотношения. Ръководени от емоции и изпитващи определена симпатия партньорите се сливат в едно цяло, тази връзка е изтъкана от много видове взаимно протичащи енергии. Физиологично – първите проявления в момент на близост са ускорено дишане, по чести удари на сърцето, появява се приятно усещане на затопляне на организма и невероятна сила на притегляне към партньора или обекта на сексуалните желания. На психично ниво – подсъзнателно се премахват преградите, които до този момент са пречка за явна изява на сексуалното желание. Те са градени още от детството на човека с всички наслоени забрани от родителите, всичко което за нас е било реално и нормално, а от гледна точка на възрастните е грешно, срамно и непонятно.

 

Нека да помислим! Детето се забавлява от нещо, което му е привлякло вниманието, например гъсеница. Тя е уникално същество, меко, влакнесто, с невероятна подвижност, прилепва своите пипалца към повърхността едно след друго и така се добира до своята цел, дърво, листо.  Вниманието му е приковано към интересния обект, изследва го, докосва го, радва му се, забавлява се, удивлява се от походката и, мисли и си задава въпроси. В този прекрасен за него момент идва възрастния човек (майка, баща, баба, дядо), който с авторитета на целия си житейски опит възмутено забранява докосването на това грозно, отвратително създание. У детето във този момент се появява раздвояване между реалност и страх от неправилна постъпка, от факта, че е разочаровал любимия човек.

И къде другаде да се складира тази емоция, освен в подсъзнанието.  До момента, в който подсъзнанието ще изчисти тази информация, момент в който си задаваме въпроса “В  крайна сметка аз какво искам? Да съм щастлив и реален следвайки своите виждания или да съм идеален спазвайки модела на родителите.

 

Ето от къде идва дисхармонията в сексуалния ни свят. В едни моменти сме несигурни и раздразнителни, а в други спокойни и уравновесени. Как да постигнем баланса в себе си, за да сме сигурни в момент на сексуална близост.

Сексуалността от своя гледна точка, може да се разгледа и така. Аз както и другите пет потребности се нуждая от внимание, ритуал, почит. Потребността от хранене за едни е цял ритуал, други се съобразяват с какво и как да се хранят. Разговарят за тази си потребност, отделят специално време и подготовка. Горката сексуалност! В повечето семейства е тема табу, за други е срамна, за нея рядко се говори с откритост. Тя е част от човешката същност и е не по малко важна от другите потребности, като себереализация и себедоказване. Всяка си има своя момент за изява. Много е хубаво когато човек може да разграничи коя потребност има приоритет пред другата, това е момента когато житейския опит си е казал думата и е оставил отпечатък върху човешката същност.

 

За това открийте себе си!

 

А ако не успеете да го постигнете сами, ще сме щастливи да ви подкрепим.

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com