Стоичко Миличин е дипломиран магистър-психотерапевт в областта на индивидуалната психология, с дългогодишен опит и квалификация, придобита в България и Русия. Основни направления в практиката му са: личните кризи, страховете, депресивните състояния, преодоляването на зависимости, семейната терапия и бизнес-психологията.

Водещи методи в работата му са: гещалт психотерапия, невро-лингвистично програмиране, Ериксонова хипноза, позитивно мислене и методика на Вирджиния Сатир.

– Г-н Миличин, капан за възрастните ни родители е масовото “осапуняване” на психиката им с турските сериали например. Въпреки предупрежденията на специалистите, че такива филми увреждат тотално психиката, те не могат да се откъснат от телевизорите. Защо позволяват да им погълнат изцяло живота, да го обсебят?

– На първо четене възрастните хора са обсебени изцяло от медиите, защото по този начин те компенсират възможностите си за общуване. При по-голямата част от тях вече са ограничени възможностите за истинско общуване. Те губят социалната си среда, част от приятелите им са починали или живеят далече, а те са загубили мобилността си. Не използват съвременните начини за комуникация, както по-младите хора. И в този момент, в който се усетят по-самотни, се отдават на телевизора.

Виж още:  zdrave.to

Консултантска агенция 100M Consult

Какво е консултирането за 100М? - Това е помощ оказвана на клиентите ни във всяко направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, управленска. Главната ни задача е повишаване ефективността на компанията, както като цяло, така и в частност за всеки отделен служител.

www.100mconsult.com